Få styr på svejseprojekterne

Worksystems

WELD

Worksystems Weld

Svejseprojekter på en ny måde - Digitalt, Enkelt og Effektivt

Med Worksystems WELD styrer og dokumenterer du dine svejseprojekter digitalt. Enkelt og overskueligt. Du overvåger, optimerer og dokumenterer undervejs – uanset, hvor du er. Så snart svejsningen er færdig, er svejsekvalitetsrapporten det også. Med WELD er det nemt for dig at efterleve ISO 3834-2, EN 13445-4 og EN 1090 EXC 3 og 4. Systemet understøtter de arbejdsgange, I skal følge som certificeret svejsevirksomhed. Best practice er indbygget – I får enkle procedurer og et godt overblik over projektet.

Fjern papirerne

Med WELD styrer og dokumenterer I jeres svejseprojekter digitalt. Papirerne forsvinder, både ved skrivebordet og ude på svejsestedet. Som svejsekoordinator udskriver og uddeler du ikke papirskemaer til svejserne, når et projekt starter. Du indsamler og scanner heller ikke skemaer, når projektet er slut. Og som svejser skal du ikke længere udfylde papirskemaer ved svejsestedet. I får mere enkle og effektive arbejdsgange, der sparer tid for både koordinator og svejser.

Brug det overalt

WELD er baseret på moderne mobilteknologi og lagring af data i ”skyen”. Skift mellem pc, tablet eller mobil - du har adgang til de samme data og kan gøre det samme, uanset hvilken enhed, du bruger. Arbejder du et sted med dårlig mobildækning, kan du fortsætte dine registreringer i WELD, selvom forbindelsen svigter. Systemet gemmer data lokalt på din enhed og sørger selv for at synkronisere dem, når du igen får forbindelse.

Del data med det samme

Som svejsekoordinator kan du her og nu følge fremdriften i svejseprojektet. Du kan se dokumentation for hver enkelt svejsning så snart den er lavet – på din mobil, tablet eller pc. Er du svejser eller varmebehandler, bruger du typisk WELD på din mobil. Du dokumenterer hver svejsning med det samme, - hurtigere og bedre, end hvis du udfylder et papirskema med kuglepen. Som NDT-operatør kan du i WELD se svejseplanen og kvittere for udført NDT, så svejseren og svejsekoordinatoren med det samme kan se om emnet er godkendt. NDT-rapporten kan du lægge ind i WELD, når den er færdig.

REDUCÉR FLASKEHALSE

Med WELD kan I reducere flaskehalsene i jeres svejseprojekter og organisation. Det bliver nemmere at planlægge. I fjerner manuelle arbejdsgange, der kan hobe sig op og bremse fremdriften i projekterne. Alle elementer i dokumentationen bliver opbygget samtidig med svejsearbejdet – når svejserne er færdige med et projekt, er koordinatoren det også. Og den sidste faktura kan sendes hurtigere.

Med WELD har I dokumentation for hver enkelt svejsning, så snart den er færdig. Det fjerner den forsinkelse, der kan opstå, hvis koordinatoren først skal indsamle papirskemaer fra svejserne, og have NDT-rapporten fra NDT-operatøren, inden emnet kan sendes videre i produktionen eller ud til kunden. Den gradvise opbygning af data om projektet gør også, at svejsekvalitetsrapporten kan genereres automatisk af systemet, så snart den sidste svejsning er på plads.