Worksystems deltager i deep learning projekt

Tuesday, September 4, 2018

Worksystems deltager i projektet 'Innovativ brug af Big Data: Deep learning-baseret billedanalyse'. De øvrige projektdeltagere er vidensinstitutionerne Visual Computing Lab ved Alexandra Instituttet og billedbehandlingsgruppen ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet, samt tre andre innovative Tech-virksomheder fra det østjyske område.

Deep learning er en form for kunstig intelligens (AI), der bl.a. kan bruges til at finde information og sammenhænge i billedmateriale.

Deep learning teknologierne er ved at nå et modningsniveau, hvor de kan komme ud af forskernes ”laboratorier” og blive anvendt af erhvervslivet. 

Vi deltager i projektet, fordi vi tror på, at computeren kan udføre endnu flere af de monotone arbejdsgange, og vi dermed kan skære ekstra arbejde i svejsevirksomhederne væk.

Automatisk genkendelse og læsning af certifikater

Helt præcist håber vi, at deep learning projektet kan betyde, at certifikater automatisk kan genkendes af systemet, så systemet selv finder ud af, om det er et svejser-, materiale- eller tilsatsmaterialecertifikat og dernæst aflæser relevant information - f.eks. legering og dimensioner fra et materialecertifikat. Til sidst kan systemet så selv placere certifikatet rigtigt i WELD.

Traditionelt har udfordringen med automatisk genkendelse og læsning af certifikater været, at certifikaterne varierer i sprog, udseende og layout, samt er i varierende billedkvalitet. Dette har betydet, at det har været en svær, hvis ikke en umulig opgave at opnå en tilstrækkelig høj succesrate. Deep learning kan være værktøjet til at overkomme denne udfordring.

Projektet løber frem til sommeren 2019, og målet for projektet er, at vi skal have en funktionel prototype. Denne skal først og fremmest vise, om teknologien er moden. Dernæst skal prototypen give os erfaring med, hvordan deep learning kan implementeres i WELD.

Fagre nye verden

Hvis det viser sig som en god ide at implementere teknologien i WELD, betyder dette, at hvad vi nærmest troede umuligt for bare nogle få år siden, nu kan blive til virkelighed indenfor den nærmeste fremtid.

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder