Status Worksystems WELD, december 2018

Thursday, December 13, 2018

I dette indslag beskriver vi kort ny funktionalitet og de væsentligste forbedringsforslag, vi har besluttet at implementere.

Registrer udførsel af flere svejsninger, varmebehandlinger eller NDT på én gang

Sags nr. W10P4-3 og W10P4-15 (afsluttet), Forbedringsforslag, Released dec. 2018

For at gøre det endnu lettere at kvittere for udførte opgaver, har vi nu gjort det muligt at registrere udførelsen af flere svejsninger, varmebehandlinger eller NDT på én gang. Derfor har vi introduceret en menu, hvor vi kan "gemme" sekundære funktioner som f.eks. registreringeså WELD forsat fremstår enkel at gå til.

Se funktionen i videoen.

   

Flere svejsere på en svejsning

Sags nr. W10P4-23 (Udført), Forbedringsforslag, Released dec. 2018

Under et besøg inde i kedlen på Herningværket talte vi med et par svejsere, der var i gang med at udskifte rør i risten i kedlen. De fortalte at en mand svejste oversiden og en anden svejser forsatte svejsningen på undersiden af risten. Få dage efter skrev den ansvarlige svejsekoordinator, at han mangler muligheden for at sætte flere svejsere på den samme svejsning, og det kunne vi jo godt forstå.

Dialogen til kvittering af svejsninger er nu opdateret, således der kan sættes flere svejsere på.

 

Arkivering af projekter

Sags nr.  W10P4-32 (udført), Forbedringsforslag,  Released dec. 2018

For at bevare overblikket over igangværende projekter har vi nu introduceret muligheden for at arkivere afsluttede projekter.

Ny kvalitetsrapport-generator

Sags nr.  W10P4-33 (igang), Forbedring, Forventet release jan. 2019

Den nuværende "kvalitetsrapport-generator" fungerer, men har nogle potentielle udfordringer m.h.t. fremtidigt vedligehold. Vi er derfor igang med at lave en ny.

Tidspunkt for svejsning synligt

Sags nr.  W10P4-5 (Planlagt), Forbedringsforslag, Forventet release jan. 2019

Af hensyn til evt. holdetider før varmebehandling eller NDT er vi gjort opmærksom på, at man bør kunne se tidspunktet for svejsningen. Det giver god mening, og vi vil opdatere dialogen for udført svejsning og
visningerne, så tidspunkt kan angives og vises, hvor dette er relevant (Afventer W10P4-33).

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder