Skandinavisk Industrimontage A/S er blevet re-certificeret

Friday, February 1, 2019

I sidste uge blev Skandinavisk Industrimontage A/S (SIM) re-certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og konverterede til ISO 45001, samt havde opfølgningsbesøg på deres ISO 3834-2 certificering. Det var et par travle dage i selskab med auditorerne fra DNV GL.

Skandinavisk Industrimontage A/S er en smedevirksomhed, som udfører reparation, montage og svejsning af rør, trykbærende dele og andre stålkonstruktioner.

Siden grundlæggelsen i år 2000 har SIM arbejdet systematisk med kvalitetsledelse. I 2003 implementerede SIM et ledelsessystem efter kravene i ISO 3834-2:1994 til styring af svejseopgaverne. Dette system blev i 2012 omskrevet og udbygget med hjælp fra Worksystems og certificeret efter ISO 9001: 2008 og ISO 3834-2:2006. I 2016 blev virksomheden også certificeret efter ISO 14001:2008 og OHSAS 18001:2008, igen med systemer opbygget med hjælp fra Worksystems. Systemerne er løbende konverteret til de nye standarder.

Mange virksomheder på Skandinavisk Industrimontages størrelse har ansat en QHSE-medarbejder på fuld tid. Her har SIM valgt en anden strategi. Denne bygger på anvendelsen af egne, faste medarbejdere, som det giver mening løbende at uddanne og opkvalificere og derigennem integrere ledelses-systemerne i den daglige drift. Dette sikrer både en meget lav reklamationsprocent, meget få alvorlige ulykker og en høj medarbejdertilfredshed.

Som supplement til SIMs egne medarbejdere hjælper Worksystems med f.eks. afholdelse af interne audits og ledelsens evaluering, samt udarbejdelse af driftsinstruktioner for alt fra bøjning af rør jf. EN 12952-5 til efterlevelse af persondataforordningen. For SIM er dette en fleksibel ordning, som sikrer kompetencerne til overholdelse af standardernes krav uden at have den faste omkostning ved en administrativ medarbejder.

...Og nej, der var heller ingen afvigelser denne gang 😉

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder