Papirer, bureaukrati og manglende overblik – behøver et svejseprojekt være sådan?

Monday, June 18, 2018

NEJ!

Hos Worksystems tror vi på, at det er muligt at gennemføre svejseprojekter mere effektivt og med højere kvalitet, end mange svejsekoordinatorer oplever i deres hverdag i dag. Vores vision er at skære det overflødige fra og få det bedste ud af den erfaring og "best practice", som internationale standarder rummer.


Vi er overbeviste om, at vejen til større effektivitet er at få styring, dokumentation og kommunikation i et svejseprojekt til at hænge bedre sammen. Det vil give bedre overblik, færre fejl og mindre stress.

Kort sagt er vores bud, at papirerne skal væk og dokumentationsarbejdet skal digitaliseres.

Parallelle spor

De fleste svejsevirksomheder har i dag et system til at styre og gennemføre deres projekter med, som helt eller delvist baserer sig på papirskemaer.

Når svejseren har lavet en svejsning, udfylder han svejseloggen i hånden som en kvittering for, at svejsningen er udført. På et tidspunkt afleverer han skemaerne til koordinatoren, som kontrollerer dokumentationen, og måske laver en svejsekvalitetsrapport til kunden eller myndighederne. Det er pligtinformation, som kun bliver lavet, fordi det er et krav. Informationen bliver ikke brugt aktivt i afviklingen af selve arbejdet.

Ved siden af kører kommunikationen om fremdriften i projektet og de spørgsmål og problemer, der opstår undervejs. Det foregår med telefonsamtaler mellem svejser og koordinator, eller ved at koordinatoren tager ud til svejseren på pladsen.

Der kører således to parallelle spor af kommunikation:

  • Skriftlig dokumentation på papir - som ikke bliver brugt aktivt
  • Mundtligt kommunikation -  om opgaveløsningen

Vores ide er aktivere informationen i svejseloggen og kombinere den med den daglige kommunikation om opgaverne. I den samme kanal.

Det kan man gøre i en digital løsning.

Den digitale svejselog

Når svejseloggen er digital, kan den få en central funktion i selve afviklingen af arbejdet ved at alle medarbejderne deler deres viden. F.eks. om hvilke opgaver der skal løses, hvem der gør hvad, hvordan det går, og hvad der er færdigt.

Med en moderne web-baseret løsning, kan svejseloggen være synlig for både koordinator og svejser på kontoret, i værkstedet og ude på montagepladsen, muligheder vi ikke havde for bare få år siden.

Nu kan svejseren stå med sin mobil på svejsestedet og med et enkelt tryk fortælle, at han er færdig med en svejsning. Den information vil være synlig for svejsekoordinatoren og f.eks. NDT-operatøren med det samme, og de vil kunne tilrette deres arbejde uden at bruge tid på at ringe til svejseren.

Informationen i den digitale svejselog er ikke længere pligtinformation på et stykke papir.

Svejseren bruger ikke mere tid på at udfylde den digitale log, end han brugte på papirskemaet – men tiden er givet bedre ud. Informationerne bliver nu delt og brugt aktivt, og dokumentationen til kunden eller myndighederne bliver bygget op undervejs.

Den digitale svejselog er en fantastisk mulighed for mere effektive svejseprojekter. En mulighed, som understøtter den interne kommunikation, giver medarbejderne indflydelse på eget arbejde og mindsker spildtid og overflødig koordinering.

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder