Nye funktioner i WELD

Thursday, August 23, 2018

Feedback gør WELD bedre!

Vi arbejder konstant på at optimere og videreudvikle WELD, vores it-system til svejseprojekter. Vores ambition er, at WELD skal være det mest brugervenlige og effektive system på markedet til at planlægge, kvalitetssikre og dokumentere svejseprojekter.

Det opnår vi kun ved at få løbende feedback fra brugerne af systemet og systematisk bearbejde forslagene, inden de bliver implementeret i systemet.

Nedenfor vil vi opliste væsentlige forbedringer og nye funktioner, der er blevet implementeret i WELD – og give information om deres baggrund og anvendelse.

Vores ambition er, at WELD skal være det mest brugervenlige og effektive system på markedet til at planlægge, kvalitetssikre og dokumentere svejseprojekter.

Kopier svejselog

Released, august 2018

I et svejseprojekt kan der ofte være en serieproduktion af flere ens elementer. Her giver det mening at lave en svejselog for hvert element og da svejseplanen er ens, blev en ’kopier svejselog’-funktion efterspurgt. Herved skal svejsekoordinatoren kun oprette svejsningerne en gang – evt. vha. funktionen ’Opret flere svejsninger’ (se omtale nedenfor).

Funktionen 'Kopier svejselog' tilgås via opretknappen i oversigten over svejselogs.

Funktionen tilgås via den orange ’opret’ knap i oversigten over svejselogs. Ved tryk på knappen kan man vælge mellem at oprettet en tom svejselog eller kopiere en eksisterende svejselog (Se orange boks i illustration).

Opret flere svejsninger

Released, maj 2018

I et svejseprojekt kan der være mange ens svejsninger. Det giver svejsekoordinatoren en træls rutineopgave, hvis han skal oprette hver enkelt svejsning for sig i svejseloggen. Derfor har vi implementeret funktionen ’Opret flere svejsninger’.

Funktionen åbnes via den orange ’opret’ knap inde i svejseloggen. Her kan man vælge imellem at oprette:

  • ‍en svejsning
  • ‍flere svejsninger
  • ‍en besked

Generer NDT-ordrer

Released, maj 2018

WELD understøtter opgaver omkring NDT i et svejseprojekt:

  • Koordinatoren kan angive NDT-metode og omfang for de enkelte svejsninger
  • NDT-operatøren har overblik over alle svejsninger og kan markere, om de er godkendt eller ej direkte i systemet.
  • Svejseren kan se hvilke svejsninger, der skal svejses om.
  • NDT-rapporter kan uploades og blive en integreret del af slutdokumentationen for projektet

Til at lette overgangen fra tidligere papirbaserede systemer, blev det efterspurgt, at man kunne genere en Pdf af svejseplanen, som NDT-operatøren kunne planlægge og udfører sit arbejde efter.

WELD lægger op til, at man giver NDT-operatøren adgang til systemet og de projekter han skal udføre NDT på, og han så planlægger fra og kvitterer direkte i systemet. Herved sikres at alle har den relevante information, og data kun skal tastes ind en gang.

Vi har dog forståelse for at det tager tid at implementere en helt digital løsning og har derfor udviklet funktionen til generering af NDT-ordrer.

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder