Kan I spare penge på bedre svejsedokumentation?

Wednesday, March 28, 2018

Bedre og billigere svejsedokumentation?

Det lyder måske selvmodsigende - hvordan kan man spare penge på at lave noget i en højere kvalitet? Som regel er det jo billigere at fremstille noget i en ringere kvalitet.

Vi mener, det er muligt at lave billigere og bedre svejsedokumentation. 

Dokumentation koster penge

Som en professionel og certificeret svejsevirksomhed er I vant til at dokumentere jeres svejseprojekter. Ud over godt håndværk laver I også en svejsekvalitetsrapport til kunden, myndighederne eller jeres interne egenkontrol til CE-mærkning.

Det koster at lave dokumentationen. Den største udgift er løn til svejsekoordinatoren, der i slutningen af et projekt skal indsamle og kontrollere data og lave rapporten. Ud over lønnen er der mindre udgifter til fx IT-værktøjer.

God dokumentation

Den gode dokumentation afspejler virkeligheden, og giver kunden eller myndighederne tillid til, at arbejdet er udført i henhold til det, der er aftalt og i overensstemmelse med kravene i de relevante standarder. Når kunden eller myndighederne ved, at arbejdet er lavet rigtigt, kan de roligt tage anlægget i brug uden at skulle frygte, at det bryder sammen p.g.a. fremstillingsfejl eller fejl i reparationen. 

Formålet med svejsekvalitetsrapporten er at skabe tillid.

Derfor er det et kompliceret og vigtigt arbejde at lave god dokumentation. Specielt hvis man laver dokumentationen på bagkant, er det svært at få alle detaljerne helt rigtigt. Det kan skabe usikkerhed om, hvorvidt arbejdet er udført efter de velafprøvede og sikre metoder, som standarderne foreskriver.

En anden arbejdsgang

Siden efteråret 2015 har vi arbejdet på at kunne lave god svejsedokumentation hurtigere og billigere, fordi vi gerne vil bidrage til mere effektive arbejdsgange og mere tillid i leverandørkæder.

Vi har udviklet en moderne IT-løsning - Worksystems WELD, der udnytter de muligheder for digitalisering, som er kommet med udbredelsen af mobile enheder og cloud-teknologier.

WELD fordeler arbejdet på en ny måde:

  • Data kan opsamles, når de bliver lavet,.
  • Data bliver delt, så arbejdet kan tilrettelægges bedre og mere dynamisk.
  • Dokumentationen registreres efterhånden, som arbejdet bliver lavet.

Svejseren får et enkelt og overskueligt værktøj på sin mobil. Det er nemt for ham fx at fotografere en svejsning og kvittere for udførslen direkte i samme system, som koordinatoren bruger til at lave rapporten. Det tager ikke længere tid end at skrive på en seddel eller i en notesbog og data skal kun ind i systemet en gang.

Fordelen er, at data bliver skabt og delt med det samme og genbrugt uden ekstra arbejdsgange.

Det øger kvaliteten af data og sparer koordinatoren for den tid, han tidligere brugte på at indsamle informationer hos svejserne og derefter scanne eller taste dem ind. Nu kan han med et enkelt tryk på en knap generere en svejsekvalitetsrapport, når svejseren og NDT-operatøren løbende har kvitteret for deres arbejde og de relevanter certifikater er uploaded. 

Det giver tillid til at tingene er i orden og minimerer samtidig tidsforbruget.

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder