Kan det betale sig at bruge standarder?

Wednesday, May 30, 2018

Ja! siger nordiske virksomheder i stor undersøgelse

Det svarer 91 % af de 1.179 virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Island, som er blevet interviewet om deres erfaringer med standarder. Det er et af resultaterne af den første undersøgelse af effekten af standarder i nordiske virksomheder. Den er gennemført af Menon Economics og Oxford Research i samarbejde med Nordic Innovation. Rapporten med resultaterne er netop udgivet.

I Worksystems synes vi at, rapporten var spændende læsning, fordi det er vores mission at gøre det lettere at bruge internationale standarder.

”Hvorfor kan så det betale sig?”, er det næste logiske spørgsmål. Det er der flere gode grunde til.

Standarder letter adgangen til markeder

At kunne sælge sine produkter og serviceydelser er afgørende for enhver virksomhed. Det bidrager brugen af standarder til. Undersøgelsen viser, at det gælder uanset, hvor stor virksomheden er.

Virksomhederne i undersøgelsen forklarer det med, at standarder:

 • Skaber tillid mellem os og vores kunder (85 %)
 • Forenkler kommunikationen mellem os som producent og kunderne (72 %)
 • Gør det mere enkelt at eksportere vores produkt eller service (69 %)
 • Øger overensstemmelse mellem vores produkter og kundernes behov (65 %)

Standarder forbedrer kvaliteten af produkter og services

75 % af virksomhederne svarer, at brugen af standarder forbedrer kvaliteten af deres produkter og services.

Det begrunder virksomhederne med, at standarder:

 • Gør det nemmere at overholde regulativer (84 %)
 • Forenkler indkøb og udbudsprocesser (59 %)
 • Øger kvaliteten hos vores underleverandører (65 %)
 • Giver besparelser i vores egne produktionsprocesser (43 %)

Standarder mindsker risici for ulykker, fejl og skader på miljøet

Brugen af standarder bidrager også til reducere fejl, arbejdsulykker og negativ påvirkning af miljøet:

 • Hjælper med at reducere risikoen for fejl i produktionen (65 %)
 • Reducerer virksomhedens påvirkning af miljøet (50 %)
 • Reducerer sundheds- og sikkerhedsrisici i virksomheden (48 %)

Læs rapporten

Du kan downloade rapporten her (pdf).

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder