Spørgeundersøgelse: Hvordan bliver svejseprojekter dokumenteret?

Thursday, May 3, 2018

Bedre kendskab

Vi har taget pulsen på digitaliseringen i EN 1090-certificerede virksomheder, og hørt hvordan de griber opgaven med svejsedokumentation an. Vi ringede til 41 danske EN 1090-certificerede virksomheder, hvor 31 besvarede opkaldet, og 16 havde tid til at besvare vores spørgsmål.

Hvad svarede virksomhederne

Selvom antallet af respondenter i vores undersøgelse var begrænset, er der nogle klare tendenser i svarene:

  • Ingen af de 16 virksomheder bruger et færdigt IT-system, der er lavet specifikt til svejsedokumentation.
  • Excel eller Word indgår i halvdelen af svejsekvalitetsledelsessystemerne
  • 2 virksomheder har fået udviklet moduler i økonomisystemer, som en del af deres system.
  • 1 virksomhed har fået udviklet deres eget IT-system.
  • Hos 12 virksomheder udfylder svejseren svejselog eller proceskort i hånden.
  • 6 virksomheder oplever det som direkte bureaukratisk at lave svejsedokumentationen.
  • Hos 11 virksomheder er der arbejdsgange i forbindelse med dokumentationen, som er tunge eller besværlige.
  • 8 virksomheder kender IT-systemer, der er lavet specifikt til svejsedokumentation.
  • 5 virksomheder var godt tilfredse med den løsning, de har nu.
  • 13 virksomheder ville gerne hører mere om nye digitale løsninger.

Mange af de svejsekoordinatorer og projektledere vi talte med supplerede svarene med meget relevante kommentarer:

"Jeg savner et system, manden på gulvet kan forstå."

"Vi bruger meget tid på udskrive, underskrive og scanne skemaer."

”De IT-systemer til svejsedokumentation, vi har set, er for store og komplicerede”.

"Vi har endnu ikke set et system, der løser opgaven mere enkelt og hurtigt end den nuværende løsning."

På baggrund af svarene har vi konkluderet at mange EN 1090 virksomheder gerne vil gøre arbejdet med dokumentation lettere og er nysgerrige vedr. nye digitale løsninger - men også at digitaliseringsbølgen er ikke begyndt at rulle endnu.

Hvorfor lavede vi denne undersøgelse

I udviklingen af WELD har vi samarbejdet med mange svejsevirksomheder, som arbejder med trykbærende anlæg. Det gjorde vi, fordi disse firmaer har arbejdet med svejsedokumentation og leveret svejsekvalitetsrapporter i henhold til ISO 3834-2 i mange år og derfor lettere kunne give feedback til vores prototyper. Kravnene i EN 1090 er først indenfor de seneste år begyndt at blive implementeret i Danmark, og da vi startede udviklingen af WELD med de første skitser i efteråret 2015, var driftserfaringerne få med EN 1090. Vi ønskede derfor et opdateret indblik i erfaringerne med udarbejdelse af svejsedokumentation for bygningsstål, så vi kunne få et grundlag til prioritering af den videre udvikling af WELD.

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder