3W IndustriService surfer med på digitaliseringsbølgen

Tuesday, August 28, 2018

Målet er højere kvalitet

For den administrerende direktør hos 3W IndustriService hviler valget om at indgå i et testsamarbejde omkring WELD på et ønske om at styrke organisationens nye setup. Med WELD ser 3W IndustriService en mulighed for at højne kvaliteten i deres dokumentationsprocesser og skabe en mere agil organisation.

Administrerende direktør Kim Jacobsen løfter sløret for nogle af 3W IndustriServices overvejelser om WELD: ”Vi går med WELD, fordi det er et system, som er opdateret på alle regler, og det skaber tryghed for os og vores kunder igennem vores projekter. Vi er ved at komme fra start i et helt nyt og relativt lille set-up, som skal have sine styrker i dynamisk at kunne løse opgaver med højkvalitet og med et stærkt niveau indenfor konstruktion og dokumentation. 

For os er det vigtigt at finde løsninger, som understøtter vores fleksibilitet, og som maksimerer vores kvalitet – og det kan WELD. Vi skal ikke kvæles i en stor organisation, men samtidig skal vi kunne løse mange opgaver sideløbende, uden at vi overbelaster vores svejsekoordinatorer og formænd.” For 3W IndustriService har WELD især vist sine styrker i 3 parametre:

  • Brugervenlighed – WELD har været simpelt at bruge for kontoret, værkstedet men også for de eksterne NDT-kontrollører.
  • Effektivisering – IT-løsningen har været meget bedre end forventet, mange ting skal gøres en gang, og så er de lagret i biblioteker i systemet.
  • Fejlreduktion – Tidligere anvendtes der papir i værkstedet, som senere skulle skrives rent – det skabte risiko formange forskellige typer fejl. Den risiko er nu fjernet.

3W IndustriService tester WELD på et stort projekt i deres værksted ved Munkebo på Fyn. 

7500 gennemførte svejsninger – indtil videre…

Hos 3W IndustriService arbejdes der på et 50 tons bygningsstålsprojekt. Her er WELD blevet testet på serieproduktion af altaner, trapper, svalegange og værn. Som en af Worksystems første testkunder er 3W IndustriService med til at videreudvikle WELD og give værdifulde input til forbedringer af systemet. Den ansvarshavende svejsekoordinator hos 3W IndustriService, Kenneth Pedersen, som har været primus motor i test af systemet i samarbejde med svejsere og værkstedet, fortæller om udfordringerne ved dokumentationsprocessen.

Svejsekoordinator Kenneth Pedersen styrer svejseprojekterne i WELD

”Dokumentationen er akilleshælen for rigtig mange svejsevirksomheder."

"Det kommer sig bl.a. af, at visse standarder kan fortolkes ret bredt, og at der derfor opstår misforståelser. Og så bliver der lavet fejl, der opstår uenigheder, og det kan blive et hængeparti, som kan forsinke afleveringen af hele projektet”, fortæller Kenneth Pedersen om nogle af de ærgerlige udfordringer, der knytter sig til dokumentationsprocessen, men fortsætter i en mere positiv tone omkring fremtiden med en dokumentationsproces, som ikke bliver mindre krævende – men mere overskuelig:

”Med WELD synes jeg, at vi får knækket koden til svejsedokumentation"

" – og det giver en stor sikkerhed. Vi opretter løbende svejselogs i takt med at materialer og tegninger ankommer, svejsecertifikater og materialecertifikater ligger i systemets biblioteker, svejserne udfylder løbende deres unikke logs på tablets eller mobiltelefoner i værkstedet, så der sikres sporbarhed, ligesom en lang række andre funktioner kan styres i systemet."

"Overordnet oplever vi en væsentligt bedre løbende kontrol med vores projekter, og vi er meget mere ajour med vores dokumentation."

"Og det er nødvendigt med et projekt, som beløber sig til 7500 svejsninger..”

Et godt samarbejde skaber udvikling

Kenneth har samarbejdet med Worksystems om udviklingen af WELD siden 2016, hvor de første skitser til systemet blev tegnet. Der har derfor aldrig været tale om at få leveret et fuldstændigt færdigt og poleret system. Men hos 3W IndustriService blev udfordringen taget op, og der er allerede blevet indsendt mange gode forbedringsforslag, som stille og roligt er blevet implementeret i systemet. 

Dog har 3W IndustriService allerede oplevet WELD som anvendeligt og positivt i den nuværende form, hvor særligt en funktion har vakt glæde hos ansvarshavende svejsekoordinator, Kenneth Pedersen: 

Noget af det bedste er, at NDT-operatøren kan godkende svejsninger direkte i vores system via hans eget login. Det betyder, at vi kan sende vores units videre til overfladebehandling med det samme, og ikke skal vente på, at vi modtager rapporten – den er vi fri til bare at lægge ind, når den kommer. Det frigiver vores produktionsflow helt utroligt meget, vi undgår flaskehalse og unødvendig stress.

Medarbejderne og NDT-operatørerne hos 3W IndustriService registrerer deres arbejde direkte i WELD ude i værkstedet‍

En positiv holdning, som administrerende direktør Kim Jacobsen bakker op om: ”Vi går ikke digitalt med denne arbejdsgang for digitaliseringens skyld alene. Vi har ikke som sådan interesse i at være first movers bare for at være det."

"Vi har interesse i WELD, fordi det giver os en reel procesforbedring,"

" og fordi vi ser, det som en væsentlig konkurrencefordel. Vi har effektiviseret vores projekttimer og QC timer, har øget vores kvalitet og vores niveau indenfor dokumentation – kort sagt vi har forbedret det slutprodukt, vi tilbyder vores kunder, væsentligt.”

 

Se vores nyheder og baggrundsviden

Nyheder